Učebňa v prírode

Spolupráca rodičov a našej školy vždy bola na vysokej úrovni. Každoročne sa rodičia snažia, aby sa vylepšili podmienky, pre vzdelávanie svojích detí.Tentokrát, človek s veľkým srdcom a neúnavnými rukami bol, rodič Pavel Hučka. Pavel Hučka a jeho kolegovia, utvorili nám učebňu v prírode, kde žiaci budú môcť tráviť čas v peknom prostredí a pekné chvíle vo výučbe. Zariadili pieskovisko, kde umiestnili nový piesok, ako i fudbalové ihrisko. Urobili nám obrovskú radosť, za čo im zo srdca ďakujeme.