Tretiačikovia so spisovateľom Miroslavom Demákom

V rámci udeľovania cien literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo sa v utorok 12. decembra v našej škole uskutočnilo i posedenie so slovenským vojvodinským spisovateľom Miroslavom Demákom a srbským spisovateľom Jeremijom Lazarevićom, ktorého diela sú preložené aj do slovenského jazyka. Autori zároveň predstavili aj svoje najnovšie knihy.

Spisovateľ Miroslav Demák pri tejto príležitosti prekvapil našich tretiačikov objaviac sa v ich učebni práve vo chvíli, keď čítali jeho dielo Hanka vrana a havran Ján. Žiaci sa z toho nesmierne tešili a do svojich zošitov dostali aj autorov autogram.