Súťaž v stolnom tenise

16. decembra v Soko Banji prebiehala republiková súťaž v stolnom tenise. Naše stolnotenistky Jana Havelová a Maja Vaňová dosiahli pozoruhodné výsledky. V skupinovej hre obsadili prvé miesto a v jednotliveckej kategórii Jana Havelová obsadila tiež prvé miesto a tak sa stali najlepšie hráčky v našom štáteGratulujeme.