Súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci.
Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky.
V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto.
Gratulujeme!