Športový krúžok vedia Ana Povolny a Miroslav Dudaš.