Športový krúžok

Krúžok vedú učitelia telesnej výchovy Anna Povolná a Miroslav Dudáš.