Škola žurnalistiky

Vo štvrtok 09.12.2021 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala onlyne škola žurnalistiky v organizácii NRSNM. Tejto školy ša zúčastnili i žiaci našej školy Tália Juricová, Lea Brezinová, Dajana Ľauková, Daniela Šimáková, Akexander Boboš, Tiana Bíleková, Nataly Kotvášová a Sebastian Srdanovic vedení učiteľom Jankom Kolárikom.