SENZOMOTORICKÁ MIESTNOSŤ VÝZVA K SPOLUOBČANOM

S nástupom druhého polroku sa na našej škole začala realizácia projektuzriaďovania senzomotorickej miestnosti. Tzv. malá telocvičná sála v našej škole saadaptuje na senzomotorickú miestnosť – ide o miestnosť, ktorá rôznymi podnetmistimuluje jednotlivé zmysly, s cieľom rozvíjania senzomotorických zručností detí,ktoré sú veľmi významné pre ich celkový vývoj. Jedna časť miestnosti budesenzorická a v druhej časti bude polygón pre hru. Táto miestnosť bude v prvomrade určená pre deti s rozličnými poruchami a deti, ktoré potrebujú pomoc vpsychofyzickom vývoji, ale aj pre našich najmladších žiakov – prvákov adruhákov. Na zriaďovaní tejto miestnosti pracujú učiteľky : Božena Holubeková aElzina Murtezaniová.Pre uskutočnenie tohto projektu potrebujeme však pomoc, a preto vyzývamevšetkých rodičov, priateľov a ľudí dobrej vôle, aby prispeli buď finančnoudotáciou alebo rôznymi pomôckami, ktoré možno už doma nepoužívajú a pre detibudú v tomto kútiku veľkým prínosom.Pre zriaďovanie miestnosti potrebujeme ďalšie pomôcky: loptu pre fitness, menšiutrampolínu, hojdačky, hojdacie siete, lazy bag, penové puzzle, senzorické lopty,plastový domček na dvor, detské tunely, farebné loptičky do bazéna, tzv.ježloptičky, loptičky pre ploché chodidlá… Pre senzorickú časť miestnosti: svetelnýplameň, disco guľu, projektor hviezdne nebo, svetelné lampy a iné.Ak niečo z uvedených hračiek doma máte, viac to nepotrebujete a chceli by stenám darovať, môžete priniesť do školy. Vopred ďakujeme.Pre lepšie pochopenie, aké pomôcky pre senzomotorickú miestnosť potrebujeme,uvádzame fotografie.