Rudnik – škola v prírode

V dňoch 2. až  6.  októbra žiaci tretieho a štvrtého ročníka spolu so svojimi učiteľkami Boženou Holubekovou, Máriou Valentovou, Erkou Nemogovou a Annou Megovou pobudli v škole v prírode na Rudniku.

Za pekného počasia a výbornej organizácie strávili tam päť krásnych dní. Počas dňa  prechádzali sa prírodou, pokým večery boli venované zábave – organizovaný bol maskenbal, párový tanec a pod.

Zo školy v prírode sa vrátili plný  vzácnych skúseností a pekných dojmov.