Nižšie triedy (I. – IV.)

hodina
dopoludňajšia smena
popoludňajšia smena
1. 07.30 – 08.15 prestávka 10 min. 13.30 – 14.15 prestávka 5 min.
2. 08.25 – 09.10 prestávka 15 min. 14.05 – 15.10 prestávka 15 min
3. 09.25 – 10.10 prestávka 5 min. 15.25 – 16.10 prestávka 5 min.
4. 10.15 – 11.00 prestávka 5 min. 16.15 – 17.00 prestávka 5 min.
5. 11.05 – 11.50 prestávka 5 min. 17.05 – 17.50 prestávka 5 min.
6. 11.55 – 12.40  17.55 – 18.40

Vyššie triedy (V. – VIII.)

hodina
dopoludňajšia smena
popoludňajšia smena
1. 07.15 – 08.00 prestávka 5 min. 13.00 – 13.45 prestávka 5 min.
2. 08.05 – 08.50 prestávka 15 min. 13.50 – 14.35 prestávka 15 min.
3. 09.05 – 09.50 prestávka 5 min. 14.50 – 15.35 prestávka 5 min.
4. 09.55 – 10.40 prestávka 5 min. 15.40 – 16.25 prestávka 5 min.
5. 10.45 – 11.30 prestávka 5 min. 16.30 – 17.15 prestávka 5 min.
6. 11.35 – 12.20 prestávka 5 min. 17.20 – 18.05 prestávka 5 min.
7. 12.25 – 13.10  18.10– 18.55