Rozmanitosť detského bazára

V stredu 3. októbra sa v rámci Detského týždňa v Uzdine uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom Rozmanitosť detského bazára, na ktorom sa stretli žiaci a učitelia zo všetkých škôl v našom okrese. Česť zúčastniť sa tohto bazára mali aj naši žiaci, ktorí okrem výstavy a predaja vlastnoručných prác aj krásnym kultúrno-umeleckým programom prezentovali našu školu, Padinu a slovenskú kultúru.