Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V sobotu 3. decembra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci prebiehal 48. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiačky našej školy, ktoré dosiahli mimoriadny úspech. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov Tamara Kuľová si získala 1. cenu a Ema Juricová 3. cenu odbornej poroty. Žiačky nacvičovala učiteľka Zuzana Valentová.