Republiková súťaž zo slovenského jazyka

V sobotu, 20. mája, bola uskutočnená Republiková súťaž zo slovenského jazyka na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 72 žiakov zo slovenských vojvodinských osád, z toho 40 žiakov VII. ročníka a 32 žiakov VIII. ročníka. Z našej školy sa zúčastnili nasledovní siedmaci: Tina Trnovská, Saňa Petrášová, Sára Kotvášová, Valentína Đurovićová, Saša Rohárik, Jana Nemogová, Miroslav Dišpiter a ôsmaci: Dajana Šimáková, Dana Marušníková, Vanesa Marková, Anna Sojáková, Helena Mužinićová a Ján Hlavatý.

Žiakov na súťaž pripravovali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová, Jaroslava Staňová a Jana Kováčová.

Siedmačka Valentína Ďurovićová obsadila 2. miesto.

Gratulujeme aj Valentíne aj jej učiteľke Zuzane Kotvášovej!