Regionálna súťaž z chémie

Dňa 30. marca sa uskutočnila regionálna súťaž z chémie v základnej škole Isidora Sekulić v Pančeve.Zúčastnili sa traja žiaci siedmého ročníka: Diana Pertášová, Michael Kotváš a Andrej Trnovský.Ukázali mimoriadne vedomosti,výnimočne spracúvali testy a všetci traja obsadili druhé miesto.
Gratulujeme!