Prvý workshop v spolupráci so Spoločnosťou pre výskum a ochranu vtákov a Ekologickým hnutím Padina

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako cítite prírodu, ako vnímate jej vône a zvuky?V spolupráci so Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) a Ekološki pokret Padina / Ekologické hnutie Padina (EKOP) minulý mesiac sa uskutočnil prvý zo seriálu workshopov pre žiakov tretieho a štvrtéhoročníka.Na prvom workshope, ktorý viedla učiteľka Erka Nemogová, mali žiaci možnosť zažiť prírodu trochu inak.Na tejto dielni urobili zaujímavý a nevšedný test, odlišný od každodenných úloh a podľa slovErky Nemogovej sa žiakom test páčil, ako aj celá dielňa a pobyt v prírode.Ďalšia dielňa pre žiakov nižších ročníkov v spolupráci s DZPPS a EKOP-om jenaplánovaná na bežný mesiac – november.Dúfame, že sa žiaci aj tentokrát zabavia a naučia sa prírodu pozorovať aj trochu inak.