PRÍPRAVY NA ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK KOMBINOVANÝ TEST
Pondelok Streda Piatok
16. 4. 2018 o 13.15 h 11. 4. 2018 o 11.30 h 13. 4. o 11.30 h (dejepis)
23. 4. 2018 o 11.30 h 18. 4. 2018 o 13.15 h 20. 4 o 13.15 h (zemepis)
30. 4. 2018 o 13.15h 25. 4. 2018 o 11.30 h 27. 4. o 11.30 h (biológia)
7. 5. 2018 o 11.30 h 9. 5. 2018 o 11.30 h 4. 5. o 13.15 h (fyzika)
14. 5. 2018 o 13.15 h 16. 5. 2018 o 13.15 h 11. 5. o 11.30 h (chémia)
21. 5. 2018 o 11.30 h 23. 5. 2018 o 11.30 h 18. 5. o 13.15 h (dejepis)
28. 5. 2018 o 13.15 h 30. 5. 2018 o 13. 15 h 1. 6. o 13.15 h (biológia)