Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Je len jeden zo súbehov do ktorých sa zapájajú naší žiaci.Cieľom tohto súbehu je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu,výrazovú bohatnosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o kultúrne tradície,vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žanrov a básní.Na tomto súbehu učinkovali žiaci nižších a vyšších ročníkoch.Žiaci III. 2 triedy a IV. 3 triedy s pani učiteľkami Jarmilou Kotvášovou-Husárikovou a Máriou Kotvášovou.Žiaci vyšších ročníkov spolu s pani učiteľkami: Jaroslavou Staňovou, Zuzanou Kotvášovou a Janou Štaubovou.
Tento rok odmenu si získal Benjamin Galas žiak III. 2 triedy pre literárnu prácu na danú tému.Odmenená je tiež pani učiteľka Jarmila Kotvášová-Husariková.Povšimnuté boli práce žiakov: Alena Širku IV. 3 triedy, Jany Havelovej IV. 3 triedy a Svetlany Sladečekovej VIII. 2 tredy.

Srdečne gratulujeme všetkým !