POKRAJINOVÁ SÚTAŽNÁ PREHLIADKA HUDOBNEJ TVORIVOSTI

V nedeľu 14.mája sa uskutočnila pokrajinová súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a učiteľov základných škôl z územia Vojvodiny. Súťaž sa uskutočnila už po 56.-krát v Báčskej Topole na Základnej škole Nikola Tesla. V súťažiacej časti v konkurencii orchestrov vystúpilo 9 orchestrov. Orchester našej školy pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša ml. získal za svoj prednes striebornú plaketu.

V konkurencii chórov v súťažiacej kategórii vystúpilo 6 chórov. Chór nižších tried z našej školy pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavel Tomáš st. získal bronzovú plaketu.

Členovia odbornej poroty boli: prof. Boris Černogubov-dirigent a profesor Univerzity v Novom Sade a Julijan Rac-profesor.

Gratulujeme našim hudobníkom a ich učiteľom!