,,Pesniče naroda mog”

Na oblastnej prehliadke recitátorov pod názvom ,,Pesniče naroda mog”, ktorá sa dnes 18. marca uskutočnila v Kovine, naša žiačka Ema Juricová svojím prednesom krásneho slova získala priazeň poroty a postúpila do pokrajinovej súťaže, ktorá bude v Sečnji. Na súťaži sa zúčastnila aj Tamara Kuľová, ktorej udelili ďakovný list. Gratulujeme obidvom recitátorkám, ako aj ich učiteľke Zuzane Valentovej.