OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom, že 14. októbra (v piatok) bude prebiehať detský festival slovenskýchľudových piesní PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ.Speváci sa môžu prihlásiť na festival do 4. októbra (do utorku) b. r.Apelujeme na rodičov, aby podporovali a vštepovali deťom lásku ku slovenskej ľudovej pesničke, lebo len tak si zachováme našu identitu a slovenskú ľudovú kultúru.