Oslávili sme Deň školy – 25. máj

Po dvoch rokoch prestávke tento raz sme sa zase mohli tešiť na oslavu Dňa našej školy.

Oslávili sme ho v dobre známy dátum:  25. mája – v niekdajší Deň mladosti –   už tradičným kultúrno-umeleckým programom, na ktorom žiaci spolu so svojimi učiteľmi  prezentujú svoju prácu – to, čo počas bežného školského roku robili. Početnému publiku sa predstavili speváci, recitátori, tanečníci, orchester a boli prečítané i slová uznania pre tých žiakov a učiteľov, ktorí na rôznych súťažiach predstvovali našu školu v tom najlepšom svetle. Priliehavým darčekom sme si uctili aj učiteľov, ktorí oslavujú jubileá: 10, 20, 30 alebo 35 rokov práce.

Patrí sa pripomenúť si, že naša škola svoj deň oslavuje práve 25. mája, lebo je to deň narodenia bývalého doživotného prezidenta SFRJ, čie meno naša škola nesie: Josipa Broza Tita. Nazvaný Dňom mladosti sa tento sviatok v Juhoslávii oslavoval od roku 1945 po rok 1988. Hlavným symbolom tohto sviatku bola Štafeta mladosti, ktorá mesiac a pol bola nesená cez celé územie vtedajšej Juhoslávie a 25. mája na podujatí organizovanom na štadióne JNA bola osobne odovzdávaná Titovi .

My tento deň ako deň našej školy oslavujeme dodnes. A sme na to hrdí. Prajeme si, aby ho aj v budúcnosti oslavovali deti, vnúčatá, pravnúčatá našich terajšich žiakov…