Okresná súťaž z dejepisu

Dňa 5.marca 2017. roku sa uskutočnila okresná suťaž z dejepisu. Naši žiaci dosiahli nasledovné úspechy:

Z piatakov prvé miesto obsadil Timotej Matuľa, ktorý postúpil aj do ďalšej súťaže. Tretie miesto získala Diana Petrášová.

Zo šiestakov prvé miesto obsadil Ivan Bokor, ktorý tiež postúpil do obvodovej súťaže.

Zo siedmakov najlepšie výsledky dosiahla Maja Končeková, ktorá obsadila druhé miesto.

Z ôsmakov Denis Kutálek obsadil druhé miesto a  Ján Hlavatý tretie miesto. Obaja žiaci postúpili do obvodovej súťaže.