Okresná a obvodová súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry “Mali Pjer”

Okresná súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry pod názvom “Mali Pjer” sa uskutočila 23. marca v Crepaji. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy s výtvarnými prácami, ktoré vyhotovili na hodinách kreslenia. Najlepšie práce boli odmenené a naše žiačky obsadili:

  1. miesto – Diana Petrášová, žiačka V.2 triedy
  2. miesto – Ksénia Valentová, žiačka VIII.3 triedy

Obidve žiačky postúpili do obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 21. apríla v Pančeve, kde Ksénia Valentová obsadila 3. miesto a získala možnosť zúčastniť sa so svojou karikatúrou aj na republikovej súťaži.

Obidvom karikaturistkám blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Ksénii držíme palce na republikovej súťaži.

So žiakmi pracovala učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.