Odborné stretnutie

Na našej škole sa v stredu 18. októbra uskutočnila prezentácia nových vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, nových osnov založených na vzdelávacích výkonoch zo slovenského jazyka pre 5. ročník základnej školy a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ako aj prezentácia dodatkov z dejepisu. Prezentovanie týchto noviniek vo vzdelávaní na príkaz Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy usporiadali Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov. Na prezentácii sa zúčastnili učitelia slovenských škôl z Banátu.