Ochranári prírody zalesňovali Álaš

V sobotu 31. marca sa v Padine uskutočnila akcia výsadby ochranného zeleného pásma na Álaši, na ktorej sa zúčastnili aj naši environmentalisti. Spoločne s ostatnými ochranármi prírody vysadili zo 2300 sadeníc agáta.