Obvodová súťaž recitátorov v Kovine

Dňa 22. marca sa uskutočnila obvodová súťaž recitátorov v Kovine. Našu školu krásnym prednesom poézie predstavili Nataly Kotvášová IV. 2, Erik Jurica V.1 a Miroslav Macek VI.1. Na pokrajinovú súťaž ďalej postúpili Nataly Kotvášová a Erik Jurica.
Gratulujeme!