Obecná súťaž z nemeckého jazyka

V Samoši sa uskutočnila súťaž z nemeckého jazyka pre ôsmakov. Z našej školy sa zúčastnili traja žiaci: Tekla Papugová, Alen Širka a Dominik Ľavroš.Žiakov pre súťaž priprávala učiteľka nemeckého jazyka Daniela Kukučková.