Obecná súťaž z matematiky

V sobotu 2.marca v Kovačici sa uskutočnila obecná súťaž z matematiky.Učinkovali žiaci od tretieho po ôsmy ročník.
Žiaci si získali krásne výsledky.Sú to:
 
štvrtý ročník
 
Daniel Krasko -2.miesto
Ivona Širková -3.miesto
 
šiesty ročník
 
Natalija Sojaková -1.miesto
Miroslav Mikuláš -3.miesto
 
ôsmy ročník
 
Ivan Bokor -2.miesto
Gratulujeme !