Obecná súťaž z fyziky

V sobotu 23.februára v Idvore sa uskutočnila obecná súťaž z fyziky.Učinkovali žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Naší žiaci si zíkali rôzne pochvaly a odmeny.
 
siedmy ročník
 
Marína Tordajová
Nada Šimáková
Diana Petrášová
Michael Kotváš
Nataša Pavelová
 
ôsmy ročník
 
Ivan Bokor -1.miesto
 
Gratulujeme !