Obecná súťaž recitátorov

Dňa 14. marca v Kovačici sa uskutočnila obecná súťaž recitátorov, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Boli to žiaci nižších ročníkov: Timea Tomanová I.1, Natali Kotvašová IV. 2, Nataša Staňová IV. 2 a Jana Havelová IV. 3 a žiaci vyšších ročníkov: Erik Jurica V. 1 a Miroslav Macek VI. 1.
V kategórii nižších ročníkov Natali Kotvašová obsadila 2. miesto, a v kategórii vyšších ročníkov Miroslav Macek obsadil 1. miesto a Erik Jurica 2. miesto.

Gratulujeme!