Obecná súťaž Pažljivko

6. marca žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili na obecnej súťaži v poznávaní pravidiel v doprave, v Debeľači. Súťažili v tímoch, naši druháci v zostave Sofia Domovská, Pavel Durgala, Naďa Hromčíková a Marian Hlavča sa dostali na 2. miesto, učinkovali i prváci v zostave Naja Nemčeková, Ivan Petráš, Darko Čížik a Hana Farkašová. Sprevádzali ich učiteľky Mária Nosaľová a Anma Megová.