#NePrljaj#NemasIzgovor#Environmentalisti#

Naši žiaci sa zvláštnym spôsobom pripojili ku kampani proti znečisťovaniu prírody pod názvom Ne prljaj. Nemaš izgovor. V rámci environmentálneho krúžku vypracovali plagáty, ktorými vyzývajú všetkých Padinčanov, aby si na nakúpy nosievali plátenné tašky a vyhýbali sa nadbytočnému používaniu igelitových kapseliek. Plagáty samostatne poroznášali po obchodoch, ktoré  tam teraz zavesené upozorňujú kupujúcich na nezmyselné a neracionálne znečisťovanie prírody kapseľkami.

Žiaci základnej školy, priatelia Zeme,  dúfajú, že ich úsilie nie je zbytočné a že si ešte viac ľudí uvedomí dôležitosť chránenia našej planéty aj týmto spôsobom-nepoužívaním kapseliek.