Navštívili sme festival vedy

V piatok 30. novembra žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Festival vedy v Belehrade.
Tam si žiaci mohli pozrieť stánky z fyziky a astrofyziky, zemepisu, chémie, biológie, ekológie, medicíny a stánky rôznych prírodných vied. Taktiež sa mohli pobaviť aj s hosťami zo Španielska, ktorí predstavili najzábavnejšiu telocvičňu. Postavená bola z rôznych starých zariadení pre cvičenia a zo starých bicyklov.
Návšteva tohto festivalu bola pre našich žiakov aj edukatívna, ale aj zábavná.