Návšteva Veterného parku Kovačica

Návšteva Veterného parku Kovačica(píšu žiačky VI.2 triedy Katarína Ušáková a Sára Roháriková)V minulú stredu 15. júna – vo Svetový deň vetra – sme s naším učiteľom techniky a technológie Jánom Sabom navštívili Veterný park Kovačica, ktorý sa nachádza za našou dedinou. U nás často fúkajú vetry a z toho dôvodu ho tu aj urobili. Dozvedeli sme sa tam všeličo, ale azda najdôležitejšie bolo to, že vietor ako zdroj energie, ktorý je pritom zdarma, sa konvertuje na elektrický prud a je to pre našu planétu jedna z najčistejších technológií jeho výroby. Takto získaná energia sa nazýva zelená energia, lebo neznečisťuje životné prostredie na rozdiel od energie získanej v termoelektrárňach.Prebiehalo to takto: Náš učiteľ Ján Sabo dohodol obchádzku centrály veterného parku a onedlho nás sprievodca Nikola tam srdečne privítal. Najprv nás oboznámil o tom, kde všetko pôjdeme a čo budeme vidieť a jeho spolupracovníčka Milica nás poslúžila s občerstvením. Tam sme sa dozvedeli, koľko sa vlastne elektriny vyrába vo veternom parku: denne je to vraj dosť pre celé mesto Zreňanin. Videli sme tam aj izbu, odkiaľ kontrolujú všetky veterné elektrárne. Je ich spolu 38. Každá veterná turbína váži 80 ton, vrtuľa (elisa) má až 5 ton, výška stĺpu je 110 m a spolu s vrtuľou je 170 m. Príprava dokumentácie pre výstavbu tohto veterného parku trvala 6 rokov. Všetko sa začalo v roku 2012. Dozvedeli sme sa aj to, že okrem poveternostných podmienok, najprv sa muselo sledovať, i ktoré vtáky obývajú tento kraj cez deň, v noci sledovali netopiere a až potom mohla firma dostať stavebné povolenie. Veterný park Kovačica je podľa veľkosti druhý v Srbsku, z deviatich veterných parkov, ktoré sú u nás vybudované…Pri tejto príležitosti sa srdečne poďakúvame zamestnancom Veterného parku Kovačica, Nikolovi, Markovi a Milici, za pekné privítanie, venovaný čas a ochotu ukázať a porozprávať nám zaujímavosti o veterných elektrárňach.Ďakujeme kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi za krásne zábery.

Žiaci VI.2 triedy