Návšteva továrne ,,Brose”

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, spolu s učiteľmi Jánom Sabom, Rastislavom Ušiakom a Natašou Stvorcovou, navštívili továreň ,,Brose” na vchode do Pančeva. Cieľom návštevy bol, aby sa žiaci lepšie zoznámili z vyučovacou oblasťou mechatroniky a elektroniky, ktorú spracúvajú na hodine technike a technológie, ako i fyziky.Taktiež, návšteva môže pomôcť našim žiakom pri výbere budúceho povolania. Žiaci mali príležitosť vidieť, ako sa vyrábajú súčiastky elektromotorov od najmänšej časti do hotového výrobku. V izbe s akustickou izoláciou im odborníci tejto oblasti predstavili výskumy na meranie intenzity hluku pri práce ventilátora na chladenie motora. Žiaci mali príležitosť spoznať i oblasť, ktorá už predstavuje súčastnosť automobilového priemyslu a to je robotika. Mechatronika, ako interdisciplinárna oblasť vedy a techniky, má kľúčové slovo v zostavovaní všetkých súčiastok jedného automobilu, bez ktorej by sám proces výroby automobila trval mnoho, mnoho… dlhšie a žiadal si i väčšiu ľudskú námahu a pracovnú silu. Napríklad jeden zložitý stroj, ako čo je elektromotor, sám robot spracuje za 9 sekúnd, čo je nezamysliteľne rýchlo. Ľudia im dávajú iba pokyny na prácu a roboty sú tu hlavné stroje, ktoré spracúvajú všetko to čo si ľudský mozog zamyslel.Žiaci sa spolu s ich učiteľmi vrátili späť domov, vyplnený peknými dojmami, novými skúsenostiami a vedomosťami.Ďakujeme všetkým zamestnancom továrni ,,Brose” na uhostení a vydvojenom čase.