Návšteva Nového Sadu„Sajam obrazovanja-Putokazi“

Dňa 7.marca žiaci ôsmého ročníka navštívili„Sajam obrazovanja-Putokazi“v Novom Sade.Spolu so svojími triednými učiteľmi a pani pedagogičkou si mohli pozrieť stánky na ktorých sa prezentovali iné školy,stredné a vysoké školy vo Vojvodine.Touto zážitkovou formou si žiaci mohli pozrieť a vyvoliť niektoré školy,ktoré by mohli úž aj zapísať v idúcom školskom roku.Potom nasledovala prechádzka najkrajším mestom vo Vojvodine, Novým Sadom.