Návšteva etno múzea Petráš

V Deň detí, v piatok 1. júna, žiaci III. 3 triedy s triednou učiteľkou Máriou Kotvášovou navštívili etno múzeum majiteľa Pavla Petráša. Užitočne strávený čas deti strávili s majiteľom tohoto domu. Rozdelili sa medzi sebou o skúsenosti a spoznali sa s jednou časťou minulosti, ktorá hovorí o spôsobe života našich predkov v Padine. Vedomosti nadobudnuté počas tejto návštevy budú žiakom osožné v ďalšom spoznávaní zvykov a obyčají ľudí v našej osade.
                                                                                                                                                                                                                           M.Kotvášová