Naše žiačky na 9. seminári pre žiakov základných škôl

V Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v sobotu 11. novembra prebiehal 9. seminár pre žiakov základných škôl. Jeho témou tentoraz boli kalendárne zvyky a sviatky a padinské obyčaje prezentovali naše žiačky Nataša Petrovičová a Valentína Valentová. Na seminári bola aj piatačka Aňa Ušáková, ktorá sa zúčastnilla vo výtvarnej dielni. Žiačky sprevádzala učiteľka slovenčiny Jaroslava Staňová.