Naša škola získala titul najlepšej školy v športe pre rok 2017 v okrese Kovačica

Na sklonku roka 2017 naši žiaci mali uspešné súťaže v basketbale a volejbale. V Samoši sa uskutočnil volejbal a dievčenský tím obsadil 3. miesto. Tím chlapcov bol trošku úspešnejší a obsadil 2. miesto.
V Idvore sa uskutočnila súťaž v basketbale. Chlapčenský tím znovu bol úspešnejí a obsadil 1. miesto. Dievčenský tím obsadil 2. miesto.
Gratulujeme žiakom a ich profesorom Anne Povolnej a Miroslavovi Dudášovi.
Týmito dvoma súťažiami sa skončil športový cyklus roka 2017 a športovci našej školy získali titul najlepšej základnej školy v športe v okrese Kovačica pre rok 2017.
Ešte raz gratulujeme našim žiakom a profesorom a zároveň im želáme ešte úspešnejši športový rok 2018 a obhajovanie tituly.