Matematický krúžok

Krúžok vedú učiteľky matematiky Jarmila Bokorová, Zuzana Ľauková a Tatiana Šimáková.