Letné prázdniny

Drahí žiaci, už je to tu: letné prázdniny klopú na dvere. Posledný vyučovací týždeň je za nami, už sa skončili aj záverečné skúšky ôsmakov, tak teda môžeme si odovzdať žiacke knižky/vysvedčenia a hurá na prázdniny.S tým cieľom sa stretneme ešte zajtra 30. júna: nižšie triedy ráno o 8.00 hod. a vyššie triedy (V., VI. a VII. ročník) o 9.00 hod.Ộsmakom sa vysvedčenia budú odovzdávať na budúci týždeň a o presnom termíne ich oboznámia triedni učitelia.