Kreslenie, modelovanie a maľovanie

Krúžok vedú učiteľky Elena Tomášová, Evka Karkušová a Nataša Stvorcová.