Kovačický mozaik

V piatok 22.10.2021 bolo vyhodnotenie literárnych prác v rámci Kovačickej mozaiky. Obecná knižnica v Kovačici udelila prvé ceny BOBANOVI MITEVSKÉMU, TAMARE KUĽOVEJ, TIMEI TOMANOVEJ A NADI VĹČKOVEJ v katerórii nižších ročníkov a HANE STREHOVSKEJ A MARKOVI KRATICOVI v kategórii vyšších ročníkov.Práce na súbeh boli zaslané v slovenskom a v srbskom jazyku. Zaslali ích učiteľky Zuzana Valentová, Mária Valentová, Zuzana Kotvášová a Ľudmila Tomanová.Odmenení boli i všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súbehu.BLAHOŽELÁME