KOMEMORÁCIA

Dňa 9. februára 2022 vo veku 56 rokov nás navždy opustil Janko Kolárik, dlhoročný učiteľ na našej škole, čelný predstaviteľ kultúrneho života Padinčanov, predseda Miestneho výboru Matice slovenskej v Padine, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Padine, predseda Výboru pre školstvo NRSNM, organizátor kultúrneho a spoločenského života Padinčanov, náš kolega, priateľ… V piatok 11. februára o 12. 30 h sa na našej škole (v kinosále) uskutoční spomienka na jeho život a pôsobenie. Komemoráciu organizujú: Miestny výbor Matice slovenskej v Padine, Miestne spoločenstvo v Padine a naša škola.