Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc. Súťaže sa zúčastnili 72 žiaci z našej školy od prvého po ôsmy ročník. O aktuálnych informáciách o súťaži sa môžete dozvedieť na webovej stránke http://kengur.dms.rs

Súťaž Kengura bez hraníc