II polrok

Oznamujeme rodičom a žiakom, že II polrok začína v pondelok 17.02.2022.

Doobedu nižšie ročníky.

Poobede vyššie ročníky.

Veľa úspechu v druhom polroku želá Vám riaditeľka a kolektív ZŠ.