Historický krúžok

Krúžok vedú učitelia dejepisu Miroslav Jurica a Zuzana Slováková.