Foto a video súťaž

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tohto roku organizovalo súťaž v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorbe. Na súťaži sa zúčastnili žiaci slovenských škôl z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska. Zaslali spolu 309 fotografií a 55 filmov.

Naši žiaci aj tentokrát získali pozoruhodné výsledky:

Helena Mužinićová obsadila 2. miesto v kategórii KRAJINA,

Anabela Muminovićová obsadila 3. miesto v kategórii EXPERIMENT a

Svetlana Sladečeková získala špeciálnu cenu za celkovú kolekciu autorských fotografií – CENU REKTORA.

Tieto žiačky so svojou učiteľkou Elenou Tomášovou boli pozvané na trojdňový pobyt do Banskej Bystrice na Slovensku od 12. do 15. júna. Dostali tam  diplomy a pekné odmeny, fotografovali úžasné slovenské kraje a hlavne, krásne sa pobavili.

Gratulujeme!

no images were found