Foto a video súťaž

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tohto roku organizovalo súťaž digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorbe. Na súťaži sa zúčastnili žiaci slovenských škôl z Chorvátska, Maďarska a Srbska. Zaslali spolu 160 fotografií a 5 filmov.

Naši žiaci aj tentokrát získali krásne odmeny:

Michael Kotváš obsadil 1. miesto v kategórii KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Anabela Muminovićová obsadila 2. miesto v kategórii KAŽDODENNÝ ŽIVOT

Svetlana Sládečková obsadila 3. miesto v kategórii KRAJINA ODRAZY

Žiaci sú odmenení  diplomami a malými darčekmi.