Festival Jarné nôty

Dve naše žiačky, druháčka Leona Majdlenová a štvrtáčka Timea Tomanová, sa v nedeľu 19. júna zúčastnili na Festivale vážnej hudby Jarné nôty, ktorý sa uskutočnil v Báčskom Petrovci.Obidve dievčatá hrali na klavíri: Leona Charlesovu Mayerovu Etudu v tónine g moll a Timea Izákovu Berkovičovu Etudu. Dievčatá sú žiačkami Základnej hudobnej školy Jovana Bandura v Pančeve a učiteľkou klavíru je im Mariana Marčeková Valentová.