Ekokrúžok pracoval aj počas prázdnin

Ekokrúžok, ktorý na našej škole existuje od školského roku 2015/2016, bol usilovný aj počas letných prázdnin. Učitelia, ktorí sú zapojení do tohto krúžku: M. Vlčeková, A. Megová, B. Holubeková, R. Vasić a M. Valentová spolu so žiakmi, ktorým sa netiažilo prísť  pomôcť, odovzdali 403 kg plastových vrchnáčikov a dostali za to 12.100 dinárov,  ktoré budú využité na pomoc našej žiačky T.T. Veríme, že sa nám aj do budúca budú dariť takéto akcie. Už v septembri plánujeme uskutočniť zber plechoviek, ktoré potom odovzdáme firme Recan.